logo

Zespół Systemów Dynamicznych
i Teorii Sterowania
Aktualności i informacje

Kolejny doktor habilitowany w dyscyplinie automatyka i robotyka wywodzący się z naszego zespołu

dr hab. inż. Jerzy Baranowski

W dniu dzisiejszym - 28 września 2017 r. - Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nadała dr. inż. Jerzemu Baranowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego. Serdecznie Gratulujemy.


Nowy doktor habilitowany w dyscyplinie automatyka i robotyka

dr hab. inż. Paweł Skruch

W dniu 29 września 2016 r. Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nadała dr. inż. Pawłowi Skruchowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego.

Podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego stanowił cykl 11 publikacji powiązany tematycznie pod tytułem „Modele niecałkowitego rzędu oraz konstrukcja i weryfikacja stabilizujących sprzężeń zwrotnych dla nieliniowych układów sterowania”.

Dr hab. inż. Paweł Skruch jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na którym w 2001 r. ukończył studia magisterskie. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka uzyskał z wyróżnieniem w 2006 r. Obecnie jest pracownikiem Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku adiunkta i członkiem Zespołu Systemów Dynamicznych i Teorii Sterowania kierowanego przez prof. dr. hab. inż. Wojciecha Mitkowskiego. Dodatkowo, dr hab. inż. Paweł Skruch kieruje Działem Badań i Rozwoju w Centrum Technicznym Delphi w Krakowie, który zajmuje się algorytmami sterowania dla systemów aktywnego bezpieczeństwa w samochodach, systemów wspomagania kierowcy oraz pojazdów autonomicznych.

Zainteresowania naukowe dr. hab. inż. Pawła Skruch dotyczą teorii sterowania, w szczególności stabilności układów dynamicznej, modelowania matematycznego i symulacji komputerowych, weryfikacji i testowania cyfrowych układów automatyki oraz zagadnień sterowania dla pojazdów autonomicznych.

KKA 2017 Zaproszenie

Krajowa Konferencja Automatyki 2017 odbędzie się na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dniach 18-21.06. 2017.
Szczegółowe informacje dostępna na stronie konferencji kka2017.kaib.agh.edu.pl .

Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski w Komitecie Automatyki i Robotyki PAN

Informujemy, że dwóch naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej zostało wybranych do Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk.

W Komitecie zasiedli:

Integra na zawodach organizowanych przez NASA

W dniach 5-6 września 2015 studenci z Koła Naukowego Integra zmierzą się z 27 zespołami z całego świata na European Rover Challenge – największej imprezie robotyczno-kosmicznej w Europie. W wydarzeniu weźmie też udział ekipa AGH Space Systems, tegoroczni zwycięzcy światowych zawodów CanSat Competition organizowanych przez NASA.

Impreza, odbywająca się w Podzamczu k. Chęcin (woj. świętokrzyskie), będzie składać się z dwóch części – Europejskich Zawodów Łazików Marsjańskich oraz Pokazów Naukowo-Technologicznych.

Naszą uczelnię w zawodach będzie reprezentować łazik Phoenix, zbudowany przez studentów z Koła Naukowego Integra. Opiekunami projektu są dr inż. Paweł Skruch oraz dr inż. Marek Długosz z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 lipca 2015 r. zmarł

ŚP.

Profesor Czesław Olech

wielki matematyk

Profesor Czesław Olech jeden z najwybitniejszych przedstawicieli krakowskiej szkoły równań różniczkowych, współtwórca wyjątkowej pozycji Instytutu Matematycznego PAN oraz Centrum Banacha w polskim i międzynarodowym życiu matematycznym; członek PAN, PAU, Papieskiej Akademii Nauk, Rosyjskiej Akademii Nauk, PTM, Europejskiego Towarzystwa Matematycznego
i Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego. Przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu Międzynarodowego Kongresu Matematyków Warszawa 1982 (International Congress of Mathematicians – Warsaw 1982), który odbył się w Warszawie w roku 1983 (przesunięcie w czasie ze względu na stan wojenny). Doktor honoris causa Uniwersytetu w Wilnie (1989) oraz doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (12 maja 2006) i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2008).

Pierwszym miejscem zatrudnienia prof. Czesława Olecha było AGH (18.08.1952) w Katedrze Matematyki kierowanej przez
prof. S. Gołąba. Prof. Czesław Olech przez szereg lat wykładał matematykę na AGH, w szczególności na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (Obecnie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. W ostatnich latach em. prof. zw. Inst. Matematycznego PAN. Autor prac z dziedziny teorii sterowania i teorii równań różniczkowych zwyczajnych.

Współpracował z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, prowadząc zajęcia w ramach programu pomocy wybitnie uzdolnionym. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiego serca i wiedzy.

Rektor i Senat
Akademii Górniczo-Hutniczej,
Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Dziekan i Rada Wydziału Matematyki Stosowanej,
Dziekan i Rada Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej,
Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
oraz cała społeczność akademicka

Msza Pożegnalna odbyła się w dniu 6 lipca o godz. 15:30 w Kościele Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Pogrzeb odbył się następnego dnia w Pińczowie.

Nadanie godnośći Doktora Honoris Causa dla prof. Tadeusza Kaczorka

W dniu 14 stycznia 2015 Senat AGH nadał Tytuł DHC Prof. Tadeuszowi Kaczorkowi. Termin uroczystego wręczenia dyplomu został ustalony na 22 maja 2015 (piątek) godzina 11.00 w A-0 na AGH.

Profesor zwyczajny dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek

Dyscypliny: automatyka i robotyka, elektrotechnika, informatyka; Specjalności: automatyka i inżynieria komputerowa, informatyka, robotyka, teoria sterowania i systemów.
Jeden z najwybitniejszych specjalistów z teorii sterowania i systemów, inżynier, automatyk, profesor zwyczajny nauk technicznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek honorowy Węgierskiej Akademii Nauk, członek Akademii Inżynierskiej w Polsce, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Doktor honoris causa 11 Uczelni: Uniwersytetu w Zielonej Górze (27 listopada 2002), Politechniki Lubelskiej (13 maja 2004), Politechniki Szczecińskiej (8 listopada 2004), Politechniki Warszawskiej (22 grudnia 2004), Politechniki Białostockiej (20 sierpnia 2008), Politechniki Łódzkiej (3 grudnia 2008), Politechniki Opolskiej (2009), Politechniki Poznańskiej (2011), Politechniki Rzeszowskiej (2012), Politechnika Śląska (2014), Uniwersytet Technologiczo-Humanistyczny w Radomiu (2014). Obecnie em. prof. zw. Politechniki Warszawskiej i Politechniki Białostockiej. Autor prac i monografii z dziedziny teorii sterowania i systemów, rachunku macierzowego oraz teorii regulacji automatycznej.

Nowe laboratorium AGH-Delphi

Dr inż. Marek Długosz i dr inż. Paweł Skruch budują nowe laboratorium AGH-Delphi


Nowe zasady wyboru RGNiSzW

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
http://forumakademickie.pl/fa/2014/01/kronika-wydarzen/nowe-zasady-wyboru/

Yakov G. Sinai laureatem Nagrody Abela za 2014

mii Nauk Nagrodę Abela za 2014 rok otrzymał Yakov Grigorevich Sinai za fundamentalny wkład w rozwój układów dynamicznych, teorii ergodycznej i fizyki matematycznej. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 20 maja 2014 roku w Oslo.