logo

Zespół Systemów Dynamicznych
i Teorii Sterowaniadr hab. inż. Paweł Skruch

dr inż. Marek Długosz

dr hab. inż. Jerzy Baranowski

dr inż. Anna Obrączka

mgr inż. Waldemar Bauer

mgr inż. Marta Zagórowska

mgr inż. Michał Domka

mgr inż. Dawid Winiarski